Erkenningen - Certificeringen en Registraties

Het Centrum Voor Avondonderwijs doet zijn uiterste best om elke dag opnieuw de kwaliteit van haar professionele opleidingen te verbeteren. Daarom laat zij zich op regelmatige basis auditen door verschillende externe en interne partners.

Hieronder vind je een samenvattende beschrijving van alle erkenningen, certificeringen en registraties die de onderwijsinstelling heeft. Op elke cursuspagina zie je onderaan welke erkenningen of certificeringen de opleiding van jouw keuze heeft.

Certificate image

Geregistreerd bij de KMO-Portefeuille

Centrum Voor Avondonderwijs is een geregistreerde dienstverlener van de Vlaamse Overheid (VLAIO) in het kader van de KMO-portefeuille. Door deze registratie als dienstverlener betaal je als ondernemer heel wat minder voor een opleiding!

Centrum Voor Avondonderwijs voldoet aan de strenge kmop-norm, een door de Vlaamse Overheid (VLAIO) vastgelegd aantal specifieke voorwaarden waaraan een geregistreerde onderwijsinstelling moet voldoen om cursisten de mogelijkheid te geven om te betalen met de KMO-portefeuille. Deze voorwaarden opgelegd door het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) zijn onder meer:

  • Activiteit
  • Ervaringsbewijs inzake de verleende diensten
  • Klantentevredenheid
  • Kennis van de kmo-portefeuille
  • Integriteit
Het behalen van de KMOP-norm betekent dat onze organisatie kwaliteitsvol werkt.  Dankzij de registratie geniet je ook van een gedeeltelijke betaling  door de Vlaamse Overheid van je inschrijvingsgeld op alle professionele cursussen.  Je hebt dus een opleiding aan de scherpste prijs.

Voor meer informatie surf naar de website van VLAIO.

Erkend voor de Opleidingscheques

Centrum Voor Avondonderwijs beschikt over een ISO 9001:2015-certificaat, uitgereikt door een geaccrediteerde certificeringsinstelling. Bovendien is ze een geregistreerde opleidingsverstrekker in het kader van de kmo-portefeuille. Hierdoor is onze onderwijsinstelling automatisch een erkende opleidingsverstrekker in het kader van opleidingscheques. Deze erkenning gebeurde door de Vlaamse minister van Werkgelegenheid na advies van de Raad van Bestuur van VDAB.

Als erkend opleidingsverstrekker kan onze onderwijsinstelling voor opleidingen erkend in het kader van betaald educatief verlof opleidingscheques aanvaarden. Bekijk op elke cursuspagina of je opleiding erkend wordt voor het educatief verlof en je met opleidingscheques kan betalen. Ook opleidingen in het kader van loopbaanbegeleiding komen in aanmerking voor de opleidingscheques. Als erkend opleidingsverstrekker kunnen we opleidingscheques aanvaarden voor opleidingen die deel uitmaken van je persoonlijke ontwikkelingsplan, mits je een attest aflevert dat je loopbaanbegeleiding volgt.

Als erkend opleidingsverstrekker is onze onderwijsinstelling verplicht getuigschriften of leerattesten af te leveren. Zo kan je achteraf bewijzen dat je de opleiding of de begeleiding hebt gevolgd en welke competenties je hebt verworven.

Voor meer informatie surf naar de website van de VDAB.

Certificate image
Certificate image

Geregistreerd in het CRKBO

Centrum Voor Avondonderwijs is ingeschreven in het Centraal Register van het Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Opname in dit officiële register betekent dat onze school voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Ook onze docenten zijn opgenomen in dit register. Opleidingen die ingeschreven staan in het CRKBO-register zijn vrijgesteld van btw. Dat wil zeggen dat jouw opleiding extra voordelig voor je is.

Voor meer informatie over het CRKBO en de kwaliteit- en auditvereisten ga je naar de website van CRKBO.

ISO 9001:2015 gecertificeerde onderwijsinstelling

Centrum Voor Avondonderwijs is ISO 9001:2015 gecertificeerd. Jaarlijks wordt de onderwijsinstelling gecontroleerd door een externe onafhankelijke partij via een certificatieaudit. De opleidingen, het didactisch materiaal en de studiebegeleiding voldoen aan zeer strenge eisen. Dit certificaat is voor de onderwijsinstelling en haar cursisten het bewijs dat de organisatie op een gestructureerde, efficiënte en planmatige manier georganiseerd is en aan kwaliteitsbeheersing en -borging doet.

De ISO 9001:2015 erkenning is een ijzersterke kwaliteitsgarantie. De organisatie gebruikt het systeem als instrument om continu de efficiëntie van de organisatie te verhogen. Dit kwaliteitslabel betekent dat we alle noodzakelijke opleidingsmiddelen en -procedures kunnen aanwenden om je een kwaliteitsvolle opleiding te garanderen. Voor meer informatie ga je naar de website van het auditbureau.

Certificate image
Certificate image

Word erkend lid van De Wellnessfederatie!

Wie geslaagd is voor een beauty- en wellnessopleiding aan onze onderwijsinstelling kan zicht automatisch aansluiten bij de Wellnessfederatie. Dit is de erkende beroepsvereniging van de beauty- en wellnesssector die zetelt in de Hoge Raad van de zelfstandigen en de KMO (De HRZKMO van de Federale overheidsdienst Economie en Middenstand van België). De beroepsvereniging Wellnessfederatie VZW, met ondernemingsnummer BE0871.076.232, heeft haar hoofdkantoor in de campus aan de Mechelsesteenweg 73 te 2018 Antwerpen. Ze zetelt bovendien mee in de Raad Van Bestuur van onze onderwijsinstelling. Deze erkende beroepsvereniging heeft als doel de vertegenwoordiging, de bestudering, de bescherming en de bevordering van de professionele, economische, sociale en morele belangen van de zelfstandigen, de kmo's en het ambachtswezen in het kader van de uitoefening van een beroep of een groep van beroepen.

De medewerkers van de Wellnessfederatie controleren op regelmatige tijdstippen mee de kwaliteit van de beauty- en wellnesscursussen, de docenten en de didactische materialen. Bekijk op elke cursuspagina of de opleiding wordt aanvaard door deze beroepsfederatie. Wanneer je aan Centrum Voor Avondonderwijs een diploma hebt behaald voor een cursus kan je je bijgevolg automatisch aansluiten bij deze erkende beroepsvereniging en geniet je zo van heel wat voordelen.

Klik hier voor meer informatie over De Wellnessfederatie.

Vrijstellingen bij het Centrum Voor Beroepskwalificatie

Het Centrum Voor Beroepskwalificatie (CBK vzw) oftewel het Centre De Qualification Professionel (CQP asbl) organiseert opleidingen in Brussel en Wallonië. Deze onderwijsinstelling met ondernemingsnummer 0628.576.826 zit ook in de Raad Van Bestuur van Centrum Voor Avondonderwijs - Schoonheidsschool vzw en heeft haar hoofdkantoor in de campus Brussel in de Koningstraat 203.

Studenten die reeds een diploma behaalden aan onze onderwijsinstelling kunnen zich probleemloos inschrijven voor vervolgopleidingen of genieten van vrijstellingen aan dit opleidingsinstituut.

Voor meer informatie surf naar de website van het Centrum Voor Beroepskwalificatie.

Certificate image