Veelgestelde vragen

[toggle title=”Welke cursussen biedt de Mediaschool aan?”]

De opleidingen op Mediaschool.be worden georganiseerd door het Centrum voor Avondonderwijs vzw (voor de groepslessen) en het Centrum voor Afstandsonderwijs, onderdeel van Ondernemersschool (voor de thuisstudies), de twee belangrijkste opleidingsverstrekkers voor cursussen op het vlak van media in België.

De opleidingen worden gegeven door professionele docenten die allemaal hun strepen hebben verdiend binnen hun vakgebied. Sommige van onze opleidingen zijn zéér vooruitstrevend en zijn uniek in de Benelux. Mediaschool introduceerde de afgelopen jaren meerdere nieuwe opleidingen in België en Nederland.

[titled_box variation=”black” title=”Kies hieronder het vakgebied of thema waarnaar je interesse uit gaat”]

[toggle title=”Zijn de opleidingen erkend?”]

De Mediaschool is een erkend opleidingsverstrekker van de Vlaamse Overheid in het kader van de opleidingscheques en de ondernemersportefeuille. Hierdoor kan je gedeeltelijke genieten van een terugbetaling van je opleidingen. Door deze erkenningen biedt de Mediaschool haar studenten een voordelige opleiding aan. De Mediaschool is bovendien ISO 9001-2008 gecertificeerd. Dit betekent dat we alle noodzakelijke opleidingsmiddelen en- procedures kunnen voorleggen om een kwaliteitsvolle opleiding te garanderen. De opleidingen, het didactisch materiaal en de studiebegeleiding voldoen aan de strengste eisen. De ISO 9001-2008 erkenning is een ijzersterke kwaliteitsgarantie. Tenslotte zijn alle opleidingen erkend door de Wellnessfederatie. Dit is de erkende beroepsvereniging die de belangen van de wellnesswerkers behartigd. Deze erkende beroepsvereniging zetelt in de Hoge Raad van de KMO’s en adviseert de Minister van Middenstand wanneer er wetswijzigingen worden doorgevoerd.

[toggle title=”Welke diploma’s of getuigschriften behaal ik via de Mediaschool?”]

De Mediaschool organiseert opleidingen voor zowel de gereglementeerde beroepen als voor de vrije markt gereguleerde beroepen.

Kies je voor een opleiding tot een voor de vrije markt gereguleerd beroep? Dan leg je een examen af aan onze school. Wanneer je slaagt, behaal je een professioneel diploma waarmee je je beroepskennis aantoont bij sollicitaties of bij potentiële klanten. Wil je starten als zelfstandige in bijberoep of in hoofdberoep? Dan heb je enkel nog een erkend attest bedrijfsbeheer nodig. Dit attest behaal je het snelst via onze eigen opleiding bedrijfsbeheer, waarna je examen af legt bij de Centrale Examencommissie. Je behaalt daar het waardevolle diploma bedrijfsbeheer (tot 1 september 2019 in Vlaanderen).

Volg je een opleiding die leidt tot een gereglementeerd (“beschermd”) beroep? Dan leg je na het examen aan onze school ook examen af bij de Centrale Examencommissie, om je theoretische vakkennis aan te tonen. Onze opleidingen bereiden jou perfect voor op dit erkende examen van de Vlaamse Overheid, zodat je de hoogste slaagkansen hebt. Wanneer je slaagt, behaal je dus bovenop het diploma van onze Onderwijsinstelling ook een erkend vestigingsattest van de Vlaamse of Brusselse Overheid. Hiermee start je dan een eigen zaak (mits je ook het attest bedrijfsbeheer hebt). Het diploma van onze onderwijsinstelling wordt bovendien ten zeerste gewaardeerd door het bedrijfsleven. Afgestudeerde studenten kunnen onmiddellijk aan de slag als werknemer.

[toggle title=”Hoe kan ik me inschrijven?”]

Inschrijven gaat gemakkelijk en vlot in volgende twee stappen:

[check_list]

  • Je vult het online inschrijvingsformulier in.
  • Je stort het inschrijvingsgeld op het rekeningnummer 001-5806085-32 voor een thuisstudie. Als mededeling bij je overschrijving vul je volgende gegevens in: je naam + de cursus en je adres in de mededeling te zetten indien dit verschilt van het adres dat bij dit rekeningnummer hoort.
  • Voor een groepsles schrijf je het bedrag over naar het rekeningnummer 001-7169779-03. Als mededeling bij je overschrijving vul je volgende gegevens in: je naam + de opleiding + startdatum + campus.

[/check_list]

Wanneer de school jouw betaling heeft verwerkt (meestal na drie werkdagen) wordt er een bevestigingsbrief opgestuurd naar het adres dat in de mededeling is vermeld. Deze bevestigingsbrief neem je mee de eerste les.

Je kan ook steeds langskomen op het secretariaat om je ter plaatse in te schrijven. Je kan er het inschrijvingsgeld enkel betalen met de bankkaart of via visa.

[toggle title=”Wat zijn de openingsuren van het secretariaat?”]

Het centrale secretariaat in de campus Antwerpen is geopend van maandag tot vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur. (Tijdens de maanden juli en augustus is dit van 09.00 tot 17.00 uur) Zaterdag zij we geopend van 10.00 tot 14.00. Zondag is het secretariaat gesloten. Je kan dan steeds langskomen voor een kennismaking en een persoonlijke rondleiding. Je kan ter plaatse betalen via bankcontact. Tel: 0032/3/292.33.33 .

Je kan ook steeds langskomen in Gent. Er is steeds een secretariaatsmedewerker aanwezig van maandag tot donderdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Het secretariaat in Hasselt is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur.

[toggle title=”Kan ik de boeken op voorhand inkijken?”]

Je kan steeds langskomen in één van onze campussen voor een persoonlijke rondleiding. Je kan dan rustig de handboeken inkijken.

Het centrale secretariaat in de campus Antwerpen is geopend van maandag tot vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur. (Tijdens de maanden juli en augustus is dit van 09.00 tot 17.00 uur) Zaterdag zij we geopend van 10.00 tot 14.00. Zondag is het secretariaat gesloten. Je kan dan steeds langskomen voor een kennismaking en een persoonlijke rondleiding. Je kan ter plaatse betalen via bankcontact. Tel: 0032/3/292.33.33.

Je kan ook steeds langskomen in Gent. Er is steeds een secretariaatsmedewerker aanwezig van maandag tot vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Het secretariaat in Hasselt is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur.

[toggle title=”Heb ik extra eigen materiaal nodig?”]

Voor bepaalde groepslessen moet je naast schrijfgerief nog extra materiaal hebben. Dit zal steeds vermeld worden in de informatiebrief en de bevestigingsbrief. Als je zeker wil zijn, kan je ook steeds terecht op één van de secretariaten in Antwerpen, Gent of Hasselt.

Bij een thuisstudie krijg je het volledige pakket met didactische materiaal toe via BPost of een andere koerierdienst. In het cursuspakket zitten alle dingen die je nodig hebt voor je opleiding tot een goed einde te brengen. Er zijn dus nooit extra investeringen nodig.

Wanneer je niet in het bezit bent van een internetverbinding kan je de begeleiding krijgen via de post. Je stuurt dan je huistaken op naar een van onze secretariaten samen met voldoende zegels om de verbeterde opgaven terug te sturen.

[toggle title=”Zijn er stages?”]

Indien je bent ingeschreven aan de Mediaschool kan je deelnemen aan de stages. Je neemt dan contact op met de stageverantwoordelijke van de school via het email-adres stages@centrumvooravondonderwijs.be of via het telefoonnummer 0032/3.292.33.33.
Klik hier voor meer informatie over de stages.

[toggle title=”Kan ik betalen met opleidingscheques?”]

Opleidingscheques zijn tegemoetkomingen van de Vlaamse overheid voor werknemers (arbeider of bediende) die les volgen bij een erkende instelling. Onze school is een erkend opleidingsverstrekker.

Door een wijziging in de regelgeving van de opleidingscheques is het het sinds 01/08/2013 niet meer mogelijk om met opleidingscheques te betalen.

[toggle title=”Wat is de subsidiemaatregel KMO-portefeuille voor ondernemingen?”]

De KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel waarmee kleine en middelgrote ondernemingen opleidingen kunnen betalen. Ondernemingen met een actief ondernemingsnummer komen in aanmerking. Klik hier voor meer informatie.

De Mediasschool is erkend opleidingsverstrekker van het Vlaamse Gewest. Daarom krijgen in Vlaanderen gevestigde ondernemingen en zelfstandigen een subsidie van 50% wanneer zij binnen onze organisatie een cursus volgen, dit tot een maximumbedrag van 15.000€. Bovendien kan de onderneming de kosten van de opleiding inbrengen in de boekhouding.

Je kan deze KMO-portefeuille aanvragen via de website www.kmo-portefeuille.be of via het gratis telefoonnummer 1700 of mail kmoportefeuille@vlaanderen.be

Opgelet! Je kan alleen maar van deze subsidiemaatregel genieten als jou onderneming ook effectief aan de slag is in deze sector. Een loodgieter zal met andere woorden niet in aanmerking komen voor een subsidie van een massagecursus, tenzij hij of zij achteraf de activiteiten ook werkelijk uitoefent en het doel van zijn of haar onderneming aanpast.

[toggle title=”Hoe geef ik feedback?”]

Je kan met al je vragen, opmerkingen en problemen terecht op het secretariaat van de school. Onze medewerkers doen hun uiterste best om steeds voor jou de beste oplossing te vinden. Je kan ook op het contactformulier je opmerkingen of suggesties formuleren.

[toggle title=”Hoe krijg ik een factuur van mijn opleiding?”]

Je kan een factuur bekomen wanneer je op het moment van inschrijving in het bezit bent van een geldig ondernemingsnummer (dit wil zeggen dat je al zelfstandige bent op het moment van inschrijving). Wanneer de firma het volledige cursusgeld heeft betaald wordt er op eenvoudige aanvraag een factuur opgemaakt. Je stuurt dan een mailtje naar facturatie@mediaschool.be en je vermeldt daarin je studentennummer, de firmagegevens, je naam en het facturatie-adres. Wij zorgen er voor dat je binnen de drie werkweken de factuur krijgt opgestuurd via de post.

[toggle title=”Wat zijn de algemene voorwaarden?”]

Voor de algemene voorwaarden: klik hier.

[toggle title=”Voldoet een thuiscursus van de Mediaschool aan de leerplicht?”]

Ja, de cursussen van de Mediaschool kunnen voldoen aan de leerplicht. Wanneer een minderjarige student thuis wil studeren en toch aan de leerplicht wil voldoen zijn er een aantal wetten en regels die dienen te worden gevolgd. Hieronder vind je een beknopte samenvatting.

Iedereen kan vrij thuis studeren op eigen tempo. Vrijheid van onderwijs is een grondwettelijk recht. Je kan dus zelf kiezen wat je waar en wanneer studeert. Enkel voor minderjarigen zijn er een aantal regels met betrekking tot de leerplicht.

De leerplicht vangt aan op 1 september van het kalenderjaar waarin de jongere de leeftijd van 6 jaar bereikt en duurt:

– hetzij tot 30 juni van het kalenderjaar waarin de leerling 18 jaar wordt: indien het bereiken van die leeftijd tussen 1 juli en 31 december valt;
– hetzij tot de datum waarop de leerling 18 jaar wordt: indien die datum tussen 1 januari en 30 juni valt.

Het kind moet ook in de Vlaamse Gemeenschap gedomicilieerd zijn.

Het huisonderwijs van het minderjarige kind dat wil voldoen aan de leerplicht moet gericht zijn op:

– de zo volledig mogelijke ontplooiing van de persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens van het kind;
– het bijbrengen van eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheid;
– het bijbrengen van eerbied voor de culturele waarden van het kind zelf en van anderen;
– de voorbereiding van het kind op een actief leven als volwassene.

Wij raden aan om enkel opleidingen te volgen die gericht zijn op de examens van de Examencommissie van het departement onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, vermits dit leidt tot een volwaardig diploma secundair onderwijs. Eventueel zou je kunnen opteren voor een aangepast lessenpakket dat bijvoorbeeld gericht is op de examens van de FOD economie en middenstand. Het is evenwel aan de onderwijsinspectie om te controleren of aan deze eisen is voldaan.

De ouders moeten deze controle aanvaarden en er hun medewerking aan verlenen. Is dit niet het geval of wijzen twee opeenvolgende controles uit dat de minimumeisen niet worden vervuld, dan moet de leerplichtige in een door de gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde school of centrum worden ingeschreven.

De overheid legt geen verplichte vakken/boeken/leerplannen vast voor huisonderwijs. De eigenheid van de situationele factoren en van de jongere zelf kunnen in belangrijke mate bepalend zijn voor de leerstof.

Het onderwijs dient verstrekt te worden door ouders of personen die ouders daarvoor aanstellen. Deze personen dienen vermeld te worden op de verklaring van huisonderwijs (punt 4). Wanneer je kiest voor de groepslessen van de Mediaschool vul je hier onze gegevens in.

Indien er gekozen wordt voor huisonderwijs dient er elk schooljaar een verklaring van huisonderwijs volledig ingevuld en ondertekend terug gestuurd te worden door de ouder of de persoon die de minderjarige onder zijn bewaring heeft, ten laatste op de dag waarop het huisonderwijs van start gaat.

Je dient twee documenten in te vullen. Het eerste is de verklaring van huisonderwijs en het tweede een bijkomende vragenlijst over huisonderwijs.

Meer informatie vind je op de speciale pagina over de leerplicht.

[toggle title=”Ik heb een klacht, waar kan ik terecht?”]

De Mediaschool streeft de beste kwaliteit na. Alle medewerkers nemen jouw opleiding zeer persoonlijk. We werken echter met mensen, en die hebben soms een mindere dag. We vragen je om altijd onmiddellijk zaken te melden op het secretariaat zodat we onmiddellijk gepaste maatregelen kunnen nemen. Dit gebeurt steeds anoniem als je dat wenst. Op het einde van elke opleiding krijg je ook de kans om de cursus en de docent te evalueren. Met deze feedback wordt zeer grondig rekening gehouden bij het toewijzen van nieuwe opdrachten aan de docenten. Indien je klachten hebt over een secretariaatsmederwerker vragen wij u vriendelijk om het formulier in te vullen op de feedbackpagina. Jouw klacht komt dan bij een speciaal daarvoor opgeleid medewerker terecht die het nodige zal doen en eventueel de directie zal inlichten. Wij doen ons uiterste best om je een fantastische opleiding te bezorgen en wij willen elke dag opnieuw onze kwaliteit verbeteren. Jouw hulp en voorstellen zijn dan ook ten zeerste welkom.

[toggle title=”Kan ik een cursus verplaatsen of uitstellen?”]

Wanneer je je inschrijft voor een cursus en/of het inschrijvingsgeld betaalt, ga je akkoord met de algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zeggen heel duidelijk dat je de cursus kan verplaatsen naar een andere datum mits vrije plaatsen. Enkel wanneer je niet kan deelnemen aan de cursus in geval van overmacht of ziekte (met geldig doktersbewijs) kan je deze steeds uitstellen naar een volgende datum. Je moet dit eerst aanvragen via het secretariaat. Dit dient te gebeuren door middel van een aangetekend schrijven aan de Mediaschool. Wanneer de school jou de toestemming geeft wacht je tot er een nieuwe datum is wanneer je kan starten. Je belt drie dagen voor aanvang van die cursus naar de school. Indien er nog vrije plaatsen zijn kan je deelnemen, zonder meerkost. Zoals je ziet proberen we dit heel klantvriendelijk op te lossen. Meestal vinden we dan ook een geschikte oplossing.

Bij definitieve annulering worden er wel kosten aangerekend. Dit is logisch omdat we voor jou een plaatsje hebben vrijgehouden en iemand anders niet de lessen kon volgen. Bij annulering 4 weken voor aanvang van de lessen waarvoor men zich heeft ingeschreven worden administratieve kosten aangerekend ten belope van 25% van het totale cursusgeld. Bij annulering of uitstelling korter dan 4 weken voor aanvang van de lessen, zal 50% van het totale cursusgeld in rekening worden gebracht. Met totale cursusgeld wordt bedoeld de normale cursusprijs die wordt gehanteerd voor een opleiding zonder rekening te houden met eventuele tijdelijke kortingen of lokale acties die op een bepaald ogenblik zouden kunnen gelden. Tijdelijke kortingen op het cursusgeld hebben met andere woorden geen gelijke vermindering van de eventuele schadevergoeding tot gevolg. Indien vóór aanvang van de cursus of activiteit geen aangetekende brief van annulering of uitstellen is ontvangen is de student het volledige cursusgeld verschuldigd. In geval de student in schijven betaalt dient de student het volledige bedrag te betalen volgens de afgesproken termijnen.

Klik hier voor de startdata.

[toggle title=”Kan ik lesgeven aan de Mediaschool. Zijn er openstaande vacatures?”]

De Mediaschool heeft een team van professionele docenten die allen actief zijn als gezondheidsconsulent, energetisch therapeut, kinesist, gezondheidscoach, masseur, voetreflexoloog etc… Deze zijn allemaal werkzaam als ondernemer binnen hun vakgebied. Als docent heb je minimaal 3 jaar ervaring als zelfstandige in hoofdberoep of 5 jaar in bijberoep. Je moet om te kunnen lesgeven beschikken over de nodige pedagogische kwalificaties of ervaring hebben als lesgever. Om de kwaliteit van onze opleidingen te waarborgen verkiezen we mensen die bij ons hun opleiding hebben gevolgd en zijn afgestudeerd met prima cijfers en ook minimaal drie jaar professionele praktijkervaring hebben opgedaan als zelfstandige. Indien je ons team van professionele docenten of medewerkers wil versterken moet je in de eerste fase je CV en motivatiebrief opsturen naar vacature@ondernemersschool.be. Je krijgt een mail wanneer je sollicitatie wordt weerhouden. De strenge selectieprocedure bestaat uit een kennismakingsgesprek van 2 uurtjes, het schrijven van een proefhoofdstuk en een derde selectieronde waarbij je vakkennis en praktijkervaring wordt getoetst door de andere docenten.

[button link=”https://www.mediaschool.be/contacteer-ons/” variation=”black”]Contacteer ons [button link=”https://www.mediaschool.be/inschrijven-opleidingen/” variation=”black”]Schrijf je hier in!

mediaschool landschapsfotografie digitale fotografie

[titled_box variation=”black” title=”Bekijk hieronder de vakgebieden of thema’s waarin je opleidingen kan volgen”]

Share This Article If You Liked It :)